Ekue utshipitat nenua amishkua anite nipit, ekue utamishtikuaneuat.
« Utineu tshitamishkuminana. Nashuatau. Mishkumataua. »

« Tshititenimititau, ka ishieku tshetshi unuitishinakau anitshenat amishkuat anite nipit, tshiminnau tshititenimititau. »
« Minnan anitshenat nitamishkuminanat. »