Tekushinit nete uitshuat ekue itat umisha: « Nimish, nimishken anite anutshish tshe taiaku, anite tshe inniuiaku. »

« Tanite ne?»
Tshakapesh: « Nete ishpimit etat tshishikau-pishimu. Mishta-minuau nete etananuti ishpimit.lssishueini «eshe», tshika itutenan nete, tshe taiaku ishpimit. »

« Apu nita tshika ut tshi ituteiaku nete ». Tshakapesh: « Tapue! Tshika tshi itutenan, shash anite nin nitshi ituten. »
« Eukuan miam! »